DE AANGEPASTE VIRTUAL REALITY VAN FEELU VEROVERT DE SILVER ECONOMY EXPO

DE AANGEPASTE VIRTUAL REALITY VAN FEELU VEROVERT DE SILVER ECONOMY EXPO

FeelU ontwikkelt sinds december 2016 nieuwe technologieën om beter samen te leven en gelukkig ouder te worden, en wel dankzij virtual reality. "We bieden immersiereizen om een leuk en uniek momentje tussen de deelnemers te creëren en gesprekken en herinneringen uit te lokken", legt oprichtster Virginie Verrière uit. Een vernieuwend concept op maat van vijftigplussers, maar ook van mensen met een handicap.

"Wij ijveren voor een versterking van de sociale band maar ook een hernieuwd vertrouwen in autonomie.“
Concreet betekent het dat de vijftigplusser een VR-bril opzet en 5 tot 10 minuten rondreist in Frankrijk of de andere kant van de wereld. Een reis in de sporen van zijn verleden (die hij meteen kan becommentariëren), ofwel een ontdekking van andere oorden of zelfs een sportieve belevenis die in het echt niet meer mogelijk is.

Een ontspannende, beurtelingse ervaring vol straffe emoties!
"We bieden een medium dat een intergenerationele brug slaat tussen de vijftigplussers, die niet allemaal en altijd online zijn, en jongeren die dat wel zijn en die veel communiceren op de sociale media." FeelU is immers ook 'De reis van Paulette', een caravan uit 1983 "met ramen die werden vervangen door schermen, zodat grootouders, kinderen en kleinkinderen ondergedompeld worden in een virtuele reis". Zonder VR-bril wordt de interactie gestimuleerd, net als de sociale band.

Een andere groei-as: bejaardentehuizen of gespecialiseerde inrichtingen die dankzij deze therapeutische, niet-medicamenteuze oplossing een manier vonden om hun kwetsbaar publiek uit zijn isolement te halen door ze iets te geven om naar uit te kijken en een positieve dialoog tot stand te brengen.
Naar aanleiding van de Silver Economy Expo biedt het team van FeelU iedereen de kans deze virtuele reizen te ontdekken. "De exclusieve technologieën die wij invoeren, maken het mogelijk om nieuwe manieren van communiceren tussen generaties te ontwikkelen en de sociale band en het wederzijds begrip te versterken via emoties en empathie.“

FeelU werd genomineerd voor de Silver Trophees 2019 en is laureaat van de awards van de Silver Économie Occitanie, in de categorie 'Prix spécial AG2R la Mondiale'. Zo mat het de impact van zijn oplossingen op de begunstigden maar ook op het verzorgend personeel van de instellingen die kwetsbare personen opvangen.