HANDVEST SECOND LIFE 50+

Alle ondernemingen die aan WELCOME TOMMORROW deelnemen, ondertekenden dit handvest om hun inschrijving te bevestigen. Ze begrepen de technologische en maatschappelijke omwentelingen van onze tijd en verbinden zich er met deze krachtige daad toe in hun bedrijfsvoering meer respect te tonen voor de gebruikers en ethische regels in de zaken die de maatschappij van morgen zullen bepalen. Zijn bewust van dit handvest uitgesloten: domeinen waarvoor andere verbintenissen of certificeringen gelden, zoals duurzame ontwikkeling of de klimaatopwarming.

ART 1

Wij veroordelen dwangarbeid en weigeren een handelsrelatie aan te gaan met eenieder die de mensenrechten niet naleeft.

ART 2

Wij veroordelen kinderarbeid en weigeren een handelsrelatie aan te gaan met eenieder die de mensenrechten niet naleeft.

ART 3

Wij veroordelen sekstoerisme, in het bijzonder met kinderen of kwetsbare personen.

ART 4

Wij verzekeren er ons van dat alle arbeiders en producenten aan het eind van de keten een eerlijke verloning krijgen, ongeacht hun status.

ART 5

Wij verzekeren er ons van dat alle technische en commerciële informatie over onze producten, diensten en bijstand aan consumenten eerlijk en passend is. Ze omschrijft nauwkeurig maar uitsluitend de geleverde en bewezen diensten.

ART 6

Dankzij een gemakkelijk bereikbare klantendienst kunnen alle vragen, klachten of suggesties van gebruikers worden ontvangen om die zo snel mogelijk te beantwoorden. Een tool voor de opvolging en traceerbaarheid van oproepen bestaat of zal zijn ingevoerd vóór eind 2020.

ART 7

Wij verzekeren er ons via de aangewezen controles van dat onze partners, leveranciers en onderaannemers de 7 verbintenissen van dit SECOND LIFE 50+ handvest naleven (of hiervoor maatregelen namen).

ART 8

Wij stemmen ermee in dat een externe firma in opdracht van SECOND LIFE de goede naleving van deze verbintenissen door onze onderneming komt controleren en zullen alle nodige documenten daarvoor ter beschikking stellen.

Expo
Exposeren op Brussels expo Meer info
Exposeren op Nice expo Meer info
Exposeren tijdens de Tijdens de
2 salons
Meer info

Durf Brussel, Welkom In Nice!

De Silver Economie wordt naar België uitgevoerd om zich te openen voor de Noord-Europese markten. De Silver Economie vestigt zich in Nice om de mediterrane en Franstalige markten te ontwikkelen! Profiteer snel van onze aanbiedingen in voorverkoop, voor één of twee salons!

De eersten worden het best bediend. De Belgische, Vlaamse en Waalse ondernemingen staan naast elkaar. De Belgische concurrentiepolen laten zich voor het eerst zien in de Europese sectoren van de Silver Economie!

Kortom, mooie ontmoetingen en talloze samenwerkingen in het vooruitzicht!