De second life attitude

Op de leeftijd van 50 jaar hebben we de helft van ons leven achter ons en de helft van ons leven voor ons liggen;
Achter ons: onze ervaring, onze successen en al de rest
Voor ons: het leven dat we ervan maken
voelen hoe belangrijk het is om nu de juiste keuzes te maken
het leven weer in handen nemen, beslissen, willen
beseffen dat op ieder moment eender wat kan gebeuren
zin hebben om op elk moment van het leven te genieten
maar niet eender hoe
het leven is kostbaar, verspil het niet
minder onbezonnen consumeren en leven, minder afhankelijk, minder kunstmatig
onvervalste waarden van eenvoud, nabijheid en ethiek bekrachtigen
nuttig zijn, zich inzetten voor mooie sociale of solidaire doelen
actief lid worden van een nieuwe levenskunst, een nieuwe maatschappij
die nuttiger is omdat ze fair en wenselijk is
dit is hoe uw visie er op 50 jaar zou moeten uitzien
dit is de SECOND LIFE ATTITUDE

DE SECOND LIFE BELEVENIS

De sociale of technologische innovatie bereidt de maatschappij van morgen voor. Innovaties die écht nuttig zijn, zijn geen technologische gadgets maar wel nieuwe toepassingen die het gedrag van de gebruikers veranderen, en dan vooral van ouder wordende personen die ze het meest nodig hebben.

Exoskeletten, huishoudelijke robots, augmented reality, aanpassingen voor woningen en onderling verbonden mobiele oplossingen zijn in volle revolutie.

Maar de hoofdfiguur in de Second Life Attitude verwerpt veel medische of maatschappelijke hulpmiddelen als hij er geen rol in speelde. Eco-conceptie, living labs en de clusters van morgen moeten de kwetsbare gebruiker op het hoogste niveau en gedurende het hele ontwerp van de vernieuwende oplossingen betrekken.

Niet iedere innovatie is nuttig. Vele zijn niet duurzaam of betrouwbaar. De hoofdfiguur in de Second Life Attitude is het beu een eeuwig labo van zogenaamd slimme en uiteindelijk domme voorwerpen te zijn.

Het nut, het gebruiksgemak, de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de innovaties moeten worden aangetoond vóór ze op de markt verschijnen. En het is niet de industrieel of de verkoper die dat kan doen, maar enkel de eindconsument/eindgebruiker. Onderzoekers en ingenieurs krijgen een beoordelings- en waarderingskracht aangereikt. Niets meer zonder de actieve vijftigplusser.

De innovatieve oplossing moet haar nut en aanvaardbaarheid bewijzen voor ze op de markt mag worden gebracht. Een nieuwe R&D-generatie met plaats voor de gebruikersgroepen, de consumentenorganisaties, de effecten van ECO-CO-CONCEPTIE.

Dat is de SECOND LIFE BELEVENIS.

DE SECOND LIFE ZOEKTOCHT NAAR BETEKENIS

Wie halfweg zijn ervaringen uit het verleden en zijn keuzes voor de toekomst staat, wil van ieder moment genieten, aan CARPE DIEM doen, maar ook betekenis geven aan al die momentjes die hij deelt met familie, buren, vrienden, het stads- en verenigingsleven.

Zich nuttig maken en het leven zinvol invullen, betekent niet altijd dat we ons moeten inzetten voor grootse doelen, hoewel het aantal vijftigplussers dat zich inspant voor humanitaire, culturele of maatschappelijke projecten meer dan 60% bedraagt! Het kan gewoonweg ook betekenen dat we meer tijd nemen om van het leven te genieten, beter te leven, op een ander tempo te gaan leven, rustig af te maken waar we aan begonnen zijn.

Vijftigplussers zetten zich in de maatschappij dus in door de nieuwe trends van de maatschappij van morgen te bekrachtigen. Verspilling, recycling, hernieuwbare energie, korte keten, streeklabels, slow act, mindfulness en so optimist worden deugdzame praktijken waar zij die ze beoefenen en onderwijzen trots op zijn …

Het is een integraal onderdeel van deze nieuwe manier om gelukkig te leven met al onze ziektes en moeilijkheden, maar wel met de wens om de mensen rondom ons gelukkig en nuttig te maken.

Het concept SECOND LIFE 50+ moet al deze nieuwe samenlevingspraktijken onderzoeken en bundelen om ze ter beschikking van de technologische innovaties te stellen en sneller tot veranderingen in het gedrag van 80% van de bevolking te komen …

DE SECOND LIFE VERBINTENIS

De maatschappij verandert op een bedreigde planeet. Overconsumptie, flexibele aankopen, levenswijzen, de jacht op verspilling, energiebesparingen, recycling en repareren wijzigen het gedrag bij jongeren en vijftigplussers.

Steeds meer vijftigplussers beslissen de tweede helft van hun leven op een meer verantwoorde, solidaire en authentieke manier door te brengen. Onderzoeken, observeren, begrijpen en doorgeven worden bekommernissen waarvoor de vijftigplusser zich inspant en zijn ervaring laat spreken. Ze worden het meesterstuk van deze nieuwe gemeenschappen die de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen leven willen veranderen.

Tijd hebben, een mooie ervaring, de wens zich nuttig te maken en op te komen voor bepaalde waarden en andere te bestrijden geven betekenis aan gelukkig ouder worden.

Het mag dan ook niet verbazen dat vijftigplussers centraal staan in de grote maatschappelijke omwentelingen van het moment. De manier waarop alles rondom ons wordt geconsumeerd en gebruikt moet herzien worden.

Dat is de SECOND LIFE VERBINTENIS.

Expo
Exposeren op Brussels expo Meer info
Exposeren op Nice expo Meer info
Exposeren tijdens de Tijdens de
2 salons
Meer info

Durf Brussel, Welkom In Nice!

De Silver Economie wordt naar België uitgevoerd om zich te openen voor de Noord-Europese markten. De Silver Economie vestigt zich in Nice om de mediterrane en Franstalige markten te ontwikkelen! Profiteer snel van onze aanbiedingen in voorverkoop, voor één of twee salons!

De eersten worden het best bediend. De Belgische, Vlaamse en Waalse ondernemingen staan naast elkaar. De Belgische concurrentiepolen laten zich voor het eerst zien in de Europese sectoren van de Silver Economie!

Kortom, mooie ontmoetingen en talloze samenwerkingen in het vooruitzicht!