Ouder worden is geen ziekte

Michèle DELAUNAY, voormalig Frans minister, voorzitster van het wetenschappelijk comité van Welcome TomorroW, fragment uit haar blog van 9 september 2019.

Is ouder worden een ziekte? Dat is het per definitie niet. Verouderen is een fysiologisch en normaal aftakelingsproces dat al in de kindertijd start en dus het omgekeerde is van het 'pathologische' waarmee een ziekte wordt omschreven. Maar we moeten in datzelfde medische opzicht ook toegeven dat ouder worden meer dan ons lief is gepaard gaat met 'kwaaltjes' en ziekten. De vraag is dus niet uit de lucht gegrepen.

Als we medische vergelijkingen zouden moeten maken, dan zou verouderen een 'syndroom' kunnen zijn, dus een geheel van tekenen die, in al dan niet groten getale verenigd, een 'toestand' omschrijven. En dat klopt voor ouderdom, die in meer of minder uitgesproken mate onder meer vermoeidheid of verzwakking, pijn, een verstoord evenwicht en langzaam stappen in zich verenigt.

De geneeskunde zal voorlopig niet meer kunnen doen. Hoe zit het dus met het simpele gezond verstand en de belevenis van de 'oudjes'? Wel, ikzelf zie en voel me niet als een zieke. Hoewel ik ook wel eens kwaaltjes heb, weiger ik toe te treden tot het clubje 'zuurpruimen' die het enkel nog daarover kunnen hebben. En ik troost me met de gedachte dat de stoornissen die aan de basis van deze pijn of die beperkingen liggen voor het merendeel te verhelpen zijn. Zie ik slecht? Dan laat ik me opereren aan cataract. Hoor ik niet goed meer? Dan koop ik een hoorapparaat. En ga zo maar door. Dus ik ben niet echt ziek.

Minder gemakkelijk is het als je op oudere leeftijd een chronische ziekte krijgt. Chronisch is een fijnzinnige benaming omdat men weet dat je er niet echt vanaf geraakt en de ziekte de drager heel wat jaren het leven zuur zal maken. Artritis of diabetes zijn ziektes die in de hand worden gewerkt door veroudering. En wanneer die ziekte te veel plaats gaat innemen, kan dit al wel eens worden verward met ouderdom.

Taal kan ons om de tuin leiden. Om te voorkomen dat deze chronische ziekte heel mijn ouderdom gaat bepalen, zit er niets anders op dan 'er geen ziekte van te maken'! Ik bekijk ze dus met zoveel mogelijk misprijzen of op zijn minst afstand … In het Frans zegt men 'tomber malade' voor ziek worden, of 'tomber enceinte' voor zwanger worden. In het Engels zegt men 'to fall in love' … Vallen dus. Ik raad dus aan om zowel letterlijk als figuurlijk niet te 'vallen'.

Maar het houdt niet op bij een ziekte … Medelijden met ouderen is een van de ergste vormen van discriminatie. Het lijkt op hoffelijkheid of aandacht maar gaat uit van het idee dat de oudere sowieso ziek is en we moeten voorkomen dat hij/zij 's avonds buitenkomt, te snel wandelt of zich vermoeit, te zware maaltijden eet of te veel alcohol drinkt … Kortom, hij/zij wordt op alle mogelijk vlakken betutteld en beknot.

Bent u oud of gewoon 'op leeftijd'? Aanvaard dan niet dat verouderen een ziekte wordt en maak komaf met het idee dat dit wel zo is. Zegt iemand u poeslief dat u er niet al te best uitziet, dat u het rustig aan moet doen, want dat op uw leeftijd blablabla …? Kijk die persoon dan rustig en aandachtig aan en antwoord gewoon "Heb jij al lang een scanner?" U zult plots niet de oudste in de kamer zijn! Leeftijdsdiscriminatie door medelijden moet afgestraft worden.

Expo
Exposeren op Brussels expo Meer info
Exposeren op Nice expo Meer info
Exposeren tijdens de Tijdens de
2 salons
Meer info

Durf Brussel, Welkom In Nice!

De Silver Economie wordt naar België uitgevoerd om zich te openen voor de Noord-Europese markten. De Silver Economie vestigt zich in Nice om de mediterrane en Franstalige markten te ontwikkelen! Profiteer snel van onze aanbiedingen in voorverkoop, voor één of twee salons!

De eersten worden het best bediend. De Belgische, Vlaamse en Waalse ondernemingen staan naast elkaar. De Belgische concurrentiepolen laten zich voor het eerst zien in de Europese sectoren van de Silver Economie!

Kortom, mooie ontmoetingen en talloze samenwerkingen in het vooruitzicht!